LAENUTUSHÜVITISE JAOTUS 2024

26. juuni 2024. a.

Laenutushüvitis 2023. aasta eest arvestati rahvaraamatukogude 3 780 711 elektrooniliselt registreeritud laenutuse põhjal. Laenutushüvitise eelarve oli 1 435 181 eurot.

Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 12 972 eurot. Raamatute laenutuste eest jaotati 1768 autori ja autoriõiguste omaja vahel 1 422 209 eurot.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 1,85 eurot (0,57 eelmisel aastal), tõlgitud teose
originaali autori kategoorias 4,23 eurot (0,85 e.a.), tõlkija kategoorias 0,37 eurot (0,12 e.a.) ja kunstilise vormi autori kategoorias 0,61 eurot (0,21 e.a.).

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal. Hüvitise ülempiir oli 7328 eurot.

Laenutustasu jaotuse kommentaariks ütles kultuuriminister Heidy Purga: „Meie autorid väärivad oma töö eest õiglast tasu ning laenutushüvitise kaudu ütleb Eesti neile, et palun jätkake elu ja maailma sõnastamist, meile läheb see korda.“

Hüvitised kantakse üle 27. – 30. juunil.

Hüvitise saajate nimekirja leiate siit

PALJUNDUSHÜVITISE JAOTUS 2023

29. detsember 2023. a.

Paljundushüvitiseks jagati 100 000 eurot, mis jagunes 50 % kirjastajatele, 20% õppe- ja teaduskirjanduse ning 30 % muu kirjanduse autoritele.

Hüvitus arvestati välja 1675 autorile  ja 64 kirjastajale.

Hüvitusühiku täismaksumuseks õppe- ja teaduskirjanduse autorite kategoorias kujunes 6,22 eurot (4,7 e. a.) ja muu kirjanduse autorite kategoorias 1,71 eurot (1,33 e. a.). Iga konkreetse autori summa arvutati välja tema teoste arvu, autorluse kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Kirjastajate hüvitusühiku maksumuseks kujunes 3,06 eurot (2,33 e. a.). Arvutuse aluseks oli viimase kümne kalendriaasta jooksul ilmunud ISBN või ISSN numbriga teoste nimetuste arv.

Hüvitised maksti välja 21.—22. detsembril.

Hüvitist saanud autorite nimekiri on siin ja kirjastuste nimekiri siin.

LAENUTUSTASU SUURENEB MILJONI EURO VÕRRA

27. september 2023. a.

2024. aasta eelarves suurendatakse Autorihüvitusfondi laenutushüvitise mahtu ühe miljoni euro võrra.

“Laenutushüvitis on õiglane ja demokraatlik süsteem, mis toetab otseselt enim armastatud kirjanikke. Selle meetme mahu tõstmisega jõuab ressurss otse meie kirjasõna hoidjateni – kirjanike, illustraatorite ja tõlkijateni. Meie riik on sõnast võrsunud ja toetub sõnale, seega peame oma autoritele näitama, et riik nende tööd tõepoolest väärtustab,” ütles kultuuriminister Heidy Purga.  

Alates 2022. aastast on kirjanikud ja illustraatorid võidelnud õiglase laenutustasu eest, mis püsis 14 aastat sümboolsel tasemel.

Kultuuriministeeriumi suurenenud panust kommenteerides ütles Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev: “Kirjanikule ja tõlkijale tuleb tagada võimalus oma tööst ära elada. Laenutasu suurenemine on samm selle eesmärgi poole.”

Eesti Kujundusgraafikute Liidu esimees Karel Korp rõhutas samuti laenutustasu tähtust sissetuleku allikana: “Eesti lasteraamatute illustratsioon on maailmatase.  Rahvusvahelistel konkurssidel on äramärkimised ja esiletõstmised iga-aastased. Pühendunud illustraator suudab aastas illustreerida heal juhul 3-4 raamatut. Hoolimata honoraridest ja võimalikest preemiatest on siiski keeruline ilma lisatööd tegemata toime tulla.
Autorihüvitusfond on siinjuures üks äärmiselt tõhus tasustamise skeem, mis võib osutuda hädavajalikuks sissetulekuks meie kultuuri parimatele esindajatele.”

Autorihüvitusfond rõõmustab ministri riigimehelikkuse üle ja tuletab meelde, et laenutustasu avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill  https://ahf.ee/autorite-avaldused/

Tasu makstakse välja 1. juuliks.

LAENUTUSHÜVITISE JAOTUS 2023

27. juuni 2023. a.

Laenutushüvitis 2022. aasta eest arvestati rahvaraamatukogude 3 814 067 elektrooniliselt registreeritud laenutuse põhjal. Laenutushüvitise eelarve oli 500 000 eurot.

Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 4889,4 eurot. Raamatute laenutuste eest jaotati 1675 autori ja autoriõiguste omaja vahel 495 110,6 eurot.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 0,569 eurot (0,1348 eelmisel aastal), tõlgitud teose
originaali autori kategoorias eurot 0,8496 eurot ( 0,1742 e.a.), tõlkija kategoorias 0,1183 eurot (0,0315 e.a.) ja kunstilise vormi autori kategoorias 0,2064 (0,0622 e.a.).

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal. Maksimumhüvitise (4 eelmise aasta brutokuupalka) said viis autorit ja üks tõlkija.

Hüvitise saajate nimekirja leiate siit

Hüvitised kantakse üle 27. – 30. juunil.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG 17. APRILL

2023. aastal on 15. aprill laupäev, mistõttu saab avaldusi esitada ka esmaspäeval, 17. aprillil. Hilinenud avaldused lähevad 2024. aasta jaotusesse.

PALJUNDUSHÜVITISE JAOTUS 2022

21. detsember 2022. a.

Paljundushüvitiseks jagati 73 219,86 eurot, mis jagunes 50 % kirjastajatele, 20% õppe- ja teaduskirjanduse ning 30 % muu kirjanduse autoritele.

Hüvitus arvestati välja 1606 autorile  ja 59 kirjastajale.

Hüvitusühiku täismaksumuseks õppe- ja teaduskirjanduse autorite kategoorias kujunes 4,7 eurot (11,02  eelmisel aastal) ja muu kirjanduse autorite kategoorias 1,33 eurot (3,12 e. a.). Iga konkreetse autori summa arvutati välja tema teoste arvu, autorluse kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Kirjastajate hüvitusühiku maksumuseks kujunes 2,33 eurot (5,35 e. a.). Arvutuse aluseks oli viimase kümne kalendriaasta jooksul ilmunud ISBN või ISSN numbriga teoste nimetuste arv.

Hüvitised makstakse välja 21. – 23. detsembril.

Hüvitist saanud autorite nimekiri on siin ja kirjastuste nimekiri siin.

LAENUTUSHÜVITISED ehk Mis? Kellele? Kuidas?

Laenutushüvituse kohta vt artiklit 15.07.22 Sirbis https://sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/laenutushuvitised-ehk-mis-kellele-kuidas/

RÖÖVIMINE PÄISE PÄEVA AJAL. AJALOO VÄHIM LAENUTUSHÜVITIS RAAMATUKOGUDE AASTAL

28. juuni 2022. a.

Laenutushüvist on riik kohustunud autoritele maksma õiguse eest laenutada raamatukogudest raamatuid ilma nende loata. Autoriõiguse seaduse erandi tõttu ei saa autorid lubada ega keelata oma teoste laenutamist ega leppida kokku tingimustes.

Üleriigilisel raamatukogude aastal on kultuuriministeerium selleks eraldanud ajaloo kõige väiksema summa 124 671 eurot, millest tulumaksuna tagastatakse riigile 23 tuhat eurot. Hüvitise eelarve on 57% väiksem kui eelmisel aastal.

Hüvitist saab 1605 autorit, mediaanhüvitis on 15 eurot ehk üle poole (894) autoritest saab hüvitist alla 20 euro, alla 5 euro makstakse 484 autorile. Erinevad autorikategooriad (teksti autorid, tõlkijad, illustraatorid) saavad laenutuskorra eest 2 kuni 10 senti.  

Laenutushüvitis pole riigi hea tahe abstraktse toetuse või elitaarse premeerimise näol, vaid saamata jäänud tasu kompenseerimine, mida arvestatakse lugejate eelistuste ja teoste konkreetsete laenutuskordade alusel.

Võrdluseks maksab Soome riik alates 2018. aastast laenutushüvitiseks 14 miljonit eurot – tunnustusena oma autoritele ja väikese keelekultuuri hoidmiseks.  Kuigi 2022. aasta on Eestis riiklik raamatukogude teema-aasta, püsib hüvitis 2008. aasta majanduskriisi tasemel, ettepanekuid hüvitist tõsta pole kuulda võetud 14 aastat. Koos raamatukogudega saab rõõmustada laenutuste loodetava suurenemise üle, aga autorite jaoks tähendab see praegu laenutustasu langemist sümboolsele tasemele.

LAENUTUSHÜVITISE JAOTUS 2022

28. juuni 2022. a.

Laenutushüvitis 2021. aasta eest arvestati rahvaraamatukogude 3 864 746 elektrooniliselt registreeritud laenutuse põhjal. Laenutushüvitise eelarve oli 124671,65 eurot ehk 57% väiksem kui eelmisel aastal


Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 1162,47 eurot. Hüvitised arvutati välja osakaalu põhjal rahvaraamatukogude 2021. a. elektrooniliselt registreeritud kogulaenutusest.

Raamatute laenutuste eest jaotati 1605 autori ja autoriõiguste omaja vahel 123509,17 eurot.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 0,1348 eurot (0, 4342 eurot eelmisel aastal), tõlgitud teose
originaali autori kategoorias eurot 0,1742 (1,0157 e.a.), tõlkija kategoorias 0,0315 eurot (0,1073 e.a.) ja kunstilise vormi autori kategoorias 0,0622 eurot (0,1912 e.a.).

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Hüvitise saajate nimekirja leiate siit

Hüvitised kantakse üle 28. – 30. juunil.

AVALDUSTE TÄHTAEG 18. APRILL 2022

15. aprill on sel aastal püha ja sellepärast saab avaldusi esitada ka 18. aprillil.

PALJUNDUSHÜVITISE JAOTUS 2021

30. detsember 2021

Paljundushüvitiseks jagati 168 367 eurot, mis jagunes 50 % kirjastajatele, 20% õppe- ja teaduskirjanduse ning 30 % muu kirjanduse autoritele.

Hüvitus arvestati välja 1541 autorile  ja 58 kirjastajale.

Hüvitusühiku täismaksumuseks õppe- ja teaduskirjanduse autorite kategoorias kujunes 11,02 eurot (7,36 e. a.) ja muu kirjanduse autorite kategoorias 3,12 eurot (2,18 e. a.). Iga konkreetse autori summa arvutati välja tema teoste arvu, autorluse kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Kirjastajate hüvitusühiku maksumuseks kujunes 5,35 eurot (3,45 e. a.). Arvutuse aluseks oli viimase kümne kalendriaasta jooksul ilmunud ISBN või ISSN numbriga teoste nimetuste arv.

Hüvitised maksti kirjastajatele välja 19. juulil ja autoritele 15. – 20. detsembril.

Hüvitist saanud autorite nimekiri on siin ja kirjastuste nimekiri siin.

LAENUTUSHÜVITISE JAOTUS 2021

30. juuni 2021

Laenutushüvitis 2020. aasta eest arvestati välja 274 rahvaraamatukogu 2 965 045  elektrooniliselt registreeritud laenutuse põhjal. Laenutushüvitise eelarve oli 286 678,98 eurot. Erakorralise kriisileevendusena saime täiendavalt välja maksta 156 555 eurot.

Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 2221,31 eurot. Hüvitised arvutati välja osakaalu põhjal rahvaraamatukogude 2020. a. kogulaenutusest.

Raamatute laenutuste eest jaotati 1541 autori ja autoriõiguste omaja vahel 284 457,67 eurot.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 0, 4342 eurot (0,25 eurot eelmisel aastal), tõlgitud teose originaali autori kategoorias 1,0157 eurot (0,42  e.a.), tõlkija kategoorias 0,1073 eurot (0,07 e.a.) ja kunstilise vormi autori kategoorias 0,1912 eurot (0,115 e.a.).

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Hüvitise saajate nimekirja leiate siit

Hüvitised kantakse üle 29. – 30. juunil.

AUTORIHÜVITUSFONDI KONTOR KOLIS

üle tee Šveitsi majja II korrusele koos Eesti Kirjastuste Liidu ja EKSAga. Uus aadress on Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn.

AVALDUSTE VASTUVÕTT 2021

Selle aasta jaotusesse kontoris avaldusi vastu ei võeta. Abi ja nõu saab telefonil 6313 477 ja 53285284 ning e-posti teel ahf@ahf.ee. Avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill. Olge terved!

PALJUNDUSHÜVITISE JAOTUS 2020

22. detsember 2020

Paljundushüvitiseks jagati 112 379,52 eurot, mis jagunes 50 % kirjastajatele, 20% õppe- ja teaduskirjanduse ning 30 % muu kirjanduse autoritele.

Hüvitus arvestati välja 1498 autorile  ja 54 kirjastajale.

Hüvitusühiku täismaksumuseks õppe- ja teaduskirjanduse autorite kategoorias kujunes 7,36 eurot (5,14 eelmisel aastal) ja muu kirjanduse autorite kategoorias 2,18 eurot (1,57 e. a.). Iga konkreetse autori summa arvutati välja tema teoste arvu, autorluse kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Kirjastajate hüvitusühiku maksumuseks kujunes 3,45 eurot (2,24 e. a.). Arvutuse aluseks oli viimase kümne kalendriaasta jooksul ilmunud ISBN või ISSN numbriga teoste nimetuste arv.

Hüvitised maksti välja kirjastajatele 29. juunil ja autoritele 21. detsembril.

Hüvitist saanud autorite nimekiri on siin ja kirjastajate oma siin

LAENUTUSHÜVITISE JAOTUS 2020

22. mai 2020

Tänavusel erakorralisel aastal arvestasime ja maksime laenutushüvitised välja tavapärasest varem. Kriisileevendusena saime täiendavalt välja maksta 63 tuhat eurot.

Laenutushüvitis 2019. aasta eest arvestati välja 279 rahvaraamatukogu 3 384 231 elektrooniliselt registreeritud laenutuse põhjal. Laenutushüvitise eelarve oli 191 328,48 eurot.

Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 1925,11 eurot. Hüvitised arvutati välja osakaalu põhjal rahvaraamatukogude 2019. a. kogulaenutusest.

Raamatute laenutuste eest jaotati 1500 autori ja autoriõiguste omaja vahel 189 403,37 eurot.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 0,2465 eurot (0,1619 e.a.), tõlgitud teose originaali autori kategoorias 0,4245 eurot (0,2052  e.a.), tõlkija kategoorias 0,0654 (0,0446 e.a.) ja kunstilise vormi autori kategoorias 0,115 eurot (0,0802 e.a.)

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Hüvitise saajate nimekirja leiate siit

Hüvitised kantakse üle 22.-25. mail.

AVALDUSTE VASTUVÕTT 2020

Selle aasta jaotusesse kontoris avaldusi vastu ei võeta. Abi ja nõu saab telefonil 6313 477 ja 53285284 ning e-posti teel ahf@ahf.ee. Avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill. Olge terved!

PALJUNDUSHÜVITISE JAOTUS 2019

31. detsember 2019

Paljundushüvitiseks jagati 76 709,88 eurot, mis jagunes 50 % kirjastajatele, 20% õppe- ja teaduskirjanduse ning 30 % muu kirjanduse autoritele.

Hüvitus arvestati välja 1440 autorile  ja 56 kirjastajale.

Hüvitusühiku täismaksumuseks õppe- ja teaduskirjanduse autorite kategoorias kujunes 5,14 eurot (5,26 eelmisel aastal) ja muu kirjanduse autorite kategoorias 1,57 eurot (1,65 e.a.). Iga konkreetse autori summa arvutati välja tema teoste arvu, autorluse kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Kirjastajate hüvitusühiku maksumuseks kujunes 2,24 eurot (2,16 e.a.). Arvutuse aluseks oli viimase kümne kalendriaasta jooksul ilmunud ISBN või ISSN numbriga teoste nimetuste arv.

Hüvitised maksti välja 20.-27. detsembril.

Hüvitist saanud autorite nimekiri on siin ja kirjastuste nimekiri siin

LAENUTUSHÜVITISE JAOTUS 2019

25. juuni 2019

Laenutushüvitis 2018. aasta eest arvestati välja 284 rahvaraamatukogu 3 463 002 elektrooniliselt registreeritud laenutuse põhjal. Laenutushüvitise eelarve oli 130 614,12 eurot.

Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 1350,79 eurot. Hüvitised arvutati välja osakaalu põhjal rahvaraamatukogude 2018. a. kogulaenutusest.

Raamatute laenutuste eest jaotati 1441 autori ja autoriõiguste omaja vahel 129 263,33 eurot.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 0,1619 eurot (0,1457 e.a.), tõlgitud teose originaali autori kategoorias 0,2052 eurot (0,251 eelmisel aastal), tõlkija kategoorias 0,0446 eurot (0,039 e.a.) ja kunstilise vormi autori kategoorias 0,0802 eurot (0,0776 e.a.)

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Hüvitised makstakse välja 25.-28. juunil.

Hüvitise saajate nimekiri on siin

PALJUNDUSHÜVITISE JAOTUS 2018

28. detsember 2018

Paljundushüvitiseks jagati 76 617,38 eurot, mis jagunes 50 % kirjastajatele, 20% õppe- ja teaduskirjanduse ning 30 % muu kirjanduse autoritele.

Hüvitus arvestati välja 1417 autorile ja 58 kirjastajale.

Hüvitusühiku täismaksumuseks õppe- ja teaduskirjanduse autorite kategoorias kujunes 5,26 eurot (4,98 eelmisel aastal) ja muu kirjanduse autorite kategoorias 1,65 eurot (1,64 e.a.). Iga konkreetse autori summa arvutati välja tema teoste arvu, autorluse kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Kirjastajate hüvitusühiku maksumuseks kujunes 2,16 eurot (2,01 e.a.). Arvutuse aluseks oli viimase kümne kalendriaasta jooksul ilmunud ISBN või ISSN numbriga teoste nimetuste arv.

Hüvitised maksti välja 21. – 27. detsembril.

Hüvitist saanud autorite nimekiri on siin ja kirjastajate oma siin.

LAENUTUSHÜVITISE JAOTUS 2018

29. juuni 2018

Laenutushüvitis 2017. aasta eest arvestati välja 286 rahvaraamatukogu  3 555 021 elektrooniliselt registreeritud laenutuse põhjal. Laenutushüvitise eelarve oli 130 456 eurot.

Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 1459,26 eurot.

Raamatute laenutuste eest jaotati 1417 autori ja autoriõiguste omaja vahel 128 997 eurot.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 0,1457 eurot (0,1385 EUR e. a.), tõlgitud teose originaalteksti autorite kategoorias 0,251 eurot (0,2951 EUR e. a.), tõlkijate kategoorias 0,039 eurot (0,03926 EUR e. a.) ja kunstilise vormi autorite (kujundajad, illustraatorid) kategoorias 0,0776 eurot (0,0851 EUR e. a.).

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Hüvitised makstakse välja 27. – 29. juunil.

Hüvitise saajate nimekiri on siin

ELEKTROONILINE TAOTLUSVORM AVATUD

7. veebruar 2018

Elektrooniline taotlusvorm autorite avalduste esitamiseks on avatud. Alates sellest aastast jääb elektrooniline vorm avatuks aastaringselt.

Käesoleva aasta jaotuse avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2018. a. Arvesse lähevad laenutushüvitiseks 2017. aasta laenutused ja paljundushüvitiseks registreeritud teoste arv 2017. aasta seisuga.

PALJUNDUSHÜVITISE JAOTUS 2017

19. detsember 2017

Paljundushüvitiseks jagati 74 957,19 eurot, mis jagunes 50 % kirjastajatele, 20% õppe- ja teaduskirjanduse ning 30 % muu kirjanduse autoritele.

Hüvitus arvestati välja 1450 autorile ja 64 kirjastajale.

Hüvitusühiku täismaksumuseks õppe- ja teaduskirjanduse autorite kategoorias kujunes 4,98 eurot (4,93 eelmisel aastal) ja muu kirjanduse autorite kategoorias 1,64 eurot (1,62 e.a.). Iga konkreetse autori summa arvutati välja tema teoste arvu, autorluse kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Kirjastajate hüvitusühiku maksumuseks kujunes 2,01 eurot (1,94 e.a.). Arvutuse aluseks oli viimase kümne kalendriaasta jooksul ilmunud ISBN või ISSN numbriga teoste nimetuste arv.

Hüvitised makstakse välja 19. – 21. detsembril.

Hüvitist saanud autorite nimekiri on siin ja kirjastajate oma siin.

LAENUTUSHÜVITISE JAOTUS 2017

1. juuli 2017

Laenutushüvitis 2016. a. eest arvutati välja 303 rahvaraamatukogu 3 433 685 elektrooniliselt registreeritud laenutuse põhjal. Laenutushüvitise eelarve oli 127 629,81 eurot.

Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 1676,88 eurot. Hüvitised arvutati välja osakaalu põhjal rahvaraamatukogude 2016. a. kogulaenutusest.

Raamatute laenutuste eest jaotati 1450 autori ja autoriõiguste omaja vahel 125 952,93 eurot.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 0,1385 EUR (0,1210 EUR e.a.), tõlgitud teose originaalteksti autorite kategoorias 0,2951 (0,1872 EUR e.a.), tõlkijate kategoorias 0,03926 (0,0347 EUR e.a.) ja kunstilise vormi autorite (kujundajad, illustraatorid) kategoorias 0,0851 EUR (0,0898 EUR e.a.).

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Hüvitised kanti üle 27.-28. juunil.

Hüvitise saajate nimekiri on siin