LAENUTUS- JA PALJUNDUSHÜVITUSE AVALDUSTE VASTUVÕTT


Alates 2007. aastast maksab Autorihüvitusfond sama avalduse alusel nii laenutus- kui paljundushüvitust.

Avaldusi saab täita elektrooniliselt või käsitsi.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill.


Avalduse täitmine elektrooniliselt

Autorihüvitusfondis registreeritud autorid/õiguste omanikud pääsevad oma avalduse juurde tellides parooli “Parooli tellimine” siit

Uued autorid/õiguste omanikud saavad avalduse täitmist alustada siit

Elektrooniliselt täidetud avaldus tuleb digiallkirjastada ja laadida üles AHFi andmebaasi või saata ahf@ahf.ee. Elektroonilise avalduse laekumise kohta saadame kirjaliku teate hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, kui teadet ei tule, tasub kontrollida avalduse laekumist.

Digiallkirja puudumisel saab avalduse välja trükkida, allkirjastada ja saata postiga.

Avalduse täitmiseks käsitsi tuleb väja trükkida ja täita:

ja vähemalt üks lisadest. Lisad on

Avaldused kehtivad ainult koos originaalallkirjaga.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill. 

Laenutushüvitus makstakse välja 1. juuliks, paljundushüvitus 31. detsembriks. Kui taotleja soovib tasu kanda kellegi teise pangakontole, tuleb lisada vastav avaldus koos saaja nime ja pangaandmetega.

Algse avalduse andmete alusel arvestatakse tasu 3 aasta jooksul, vahepeal tuleb fondi teavitada üksnes lisanunud teostest ning kolme aasta pärast esitada uus avaldus.


Fondi kontor asub aadressil Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn.

Telefon 6313 477, 53285284

e-post ahf@ahf.ee .