LAENUTUS- JA PALJUNDUSHÜVITUSE AVALDUSTE VASTUVÕTT


Alates 2007. aastast maksab Autorihüvitusfond sama avalduse alusel nii laenutus- kui paljundushüvitust.

Avaldusi saab täita elektrooniliselt või käsitsi.


Elektrooniline avalduse täitmise vorm avatakse 2018. aasta märtis.


Avalduse täitmiseks käsitsi tuleb väja trükkida ja täita:

ja vähemalt üks lisadest. Lisad on

Avaldused kehtivad ainult koos originaalallkirjaga.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill.

Laenutushüvitus makstakse välja 1. juuliks, paljundushüvitus 31. detsembriks. Kui taotleja soovib tasu kanda kellegi teise pangakontole, tuleb lisada vastav avaldus koos saaja nime ja pangaandmetega.

Algse avalduse andmete alusel arvestatakse tasu 3 aasta jooksul, vahepeal tuleb fondi teavitada üksnes lisanunud teostest ning kolme aasta pärast esitada uus avaldus.


Fondi kontor asub aadressil Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.

Telefon 6313 477,

e-post ahf@ahf.ee .