Kõik autorid, kelle teosed on raamatukogudes, saavad hüvitust. Hüvitust saavate autorite hulka kuuluvad ka tõlkijad, koostajad, kaasautorid ning illustratsioonide ja kujunduste autorid.

AHF ei hinda teoste kunstilist vormi ega taset, meie juures on kõik autorid võrdsed. Kelle teoseid laenutatakse, see vastavalt laenutuste arvule hüvitust ka saab.