See on Vabariigi Valitsuse määruses ette nähtud aeg, et inimesed ei unustaks oma väikeste laenutuste arvuga avaldusi lõputult tiksuma. AHF on teinud ettepaneku asendada kehtivusaeg miinimumtasuga, teema on praegu Justiitsministeeriumis menetluses. See tähendaks, et edaspidi kustuvad mittelaenutatud autorite avaldused automaatselt, aga kuni autor teenib laenutuste arvult vähemalt kindlaks määratud miinimumi, jääb tema avaldus kehtima.