Sest avaldus ja selle lisa on väljamakse tegemise alus.