See ei ole tehniliselt võimalik. Sellist andmekogu, kus oleksid olemas vajalikud andmed piisava täpsusega, pole Eestis kahjuks olemas.