Oma kontolt, mis on kättesaadav 24/7/365. Konto andmed nagu kehtiv nimi (abiellutakse ja vastupidi), pangakonto, eposti aadress jm on igaühe enda hooleks.

Avalduse aegumise tähtaja saabumise kohta saadab AHF teate avalduses toodud epostile.