Siis tasub registreerida ka illustratsioonide autorlus.