Kui lisada nimekirja uusi teoseid, tuleb need allkirjastada ja esitada.