Kirjastuste avaldused reprograafiahüvituse kohta

Kirjastustel palume esitada:

  • Avaldus
  • Äriregistri B-osa registrikaardi väljavõte
  • Viimase kümne kalendriaasta jooksul avaldatud ISBN ja ISSN numbriga teoste nimekiri.

Nimekiri tuleb esitada elektrooniliselt, kas Exceli failina või CSV formaadis tekstifailina.

Failis peab olema üks rida iga teose kohta, mis peab sisaldama järgmisi andmeid eraldi väljadel:

  • Teose pealkiri
  • ISBN või ISSN number
  • Väljaandmise aasta

Iga teos esitada ainult üks kord, isegi kui tal on mitu ISBN/ISSN numbrit. Mitme numbri olemasolu korral valida kõige unikaalsem ISBN number. Näiteks kui teosel on nii sarja kui ka üksikväljaande ISBN, siis saata viimane.

Minimaalse väljade arvuga näidis on siin.

Väljaandmise aasta on ESTERis või Rahvusbibliograafias registreeritud aasta.

Lisaks on soovitavad ka järgmised andmed: kirjastus, väljaandmise koht ja autori(d).

Avaldus kehtib ainult kontaktisiku originaalallkirjaga. Kontaktisikuks on kirjastuse kaardile kantud isik või tema poolt kirjalikult volitatud isik.

Teoste nimekirja sisaldava faili võib allkirjastada digitaalselt või välja trükkida ja allkirjastada käsitsi.

Ka allkirjastatud paberkoopia puhul tuleb täiendavalt edastada fondile fail andmetega.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill.

Hüvitus makstakse välja 31. detsembriks. Kui taotleja soovib tasu kanda kellegi teise pangakontole, tuleb lisada vastav avaldus koos saaja nime ja pangaandmetega.

Algse avalduse andmete alusel arvestatakse tasu 3 aasta jooksul, vahepeal tuleb fondi teavitada muutunud registriandmetest ja lisanunud teostest. Kolme aasta pärast esitada uus avaldus.