Ei lähe. Iga lugeja, kes venitab raamatu tagastamisega, läheb autorile kahjuks maksma mitu võimalikku laenutuskorda – kohtumistel lugejatega tasub nende südametunnistusele koputada, et raamat ikka tähtajaks tagasi toodaks ja see jõuaks aasta jooksul võimalikult paljude lugejateni.