Tere tulemast Autorihüvitusfondi koduleheküljele!

Siit leiate informatsiooni Autorihüvitusfondi ja hüvitiste taotlemise kohta.

Sihtasutus Autorihüvitusfond loodi 2004. a. jaanuaris Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute Liidu poolt.

Autorihüvitusfondi eesmärk on hüvituse maksmine autoritele ja autoriõiguste omajatele avalikest raamatukogudest teoste laenutamise ja reprograafilise reprodutseerimise eest.

Tasu maksmisel lähtutakse Autoriõiguse seadusest ning selle alusel välja antud õigusaktidest. (“Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord” ja “Teose reprograafilise reprodutseerimise tasu ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel jaotamise määrad ning tasu maksmise kord” )