LAENUTUSHÜVITISE JAOTUS 2017

Laenutushüvitis 2016. a. eest arvutati välja 303 rahvaraamatukogu 3 433 685 elektrooniliselt registreeritud laenutuse põhjal. Laenutushüvitise eelarve oli 127 629,81 eurot.

Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 1676,88 eurot. Hüvitised arvutati välja osakaalu põhjal rahvaraamatukogude 2016. a. kogulaenutusest.

Raamatute laenutuste eest jaotati 1450 autori ja autoriõiguste omaja vahel 125 952,93 eurot.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 0,1385 EUR (0,1210 EUR e.a.), tõlgitud teose originaalteksti autorite kategoorias 0,2951 (0,1872 EUR e.a.), tõlkijate kategoorias 0,03926 (0,0347 EUR e.a.) ja kunstilise vormi autorite (kujundajad, illustraatorid) kategoorias 0,0851 EUR (0,0898 EUR e.a.).

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Hüvitised kanti üle 27.-28. juunil.

Hüvitise saajate nimekiri on siin