PALJUNDUSHÜVITISE JAOTUS 2018

28. detsember 2018

Paljundushüvitiseks jagati 76 617,38 eurot, mis jagunes 50 % kirjastajatele, 20% õppe- ja teaduskirjanduse ning 30 % muu kirjanduse autoritele.

Hüvitus arvestati välja 1417 autorile ja 58 kirjastajale.

Hüvitusühiku täismaksumuseks õppe- ja teaduskirjanduse autorite kategoorias kujunes 5,26 eurot (4,98 eelmisel aastal) ja muu kirjanduse autorite kategoorias 1,65 eurot (1,64 e.a.). Iga konkreetse autori summa arvutati välja tema teoste arvu, autorluse kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Kirjastajate hüvitusühiku maksumuseks kujunes 2,16 eurot (2,01 e.a.). Arvutuse aluseks oli viimase kümne kalendriaasta jooksul ilmunud ISBN või ISSN numbriga teoste nimetuste arv.

Hüvitised maksti välja 21. – 27. detsembril.

Hüvitist saanud autorite nimekiri on siin ja kirjastajate oma siin.

LAENUTUSHÜVITISE JAOTUS 2018

29. juuni 2018

Laenutushüvitis 2017. aasta eest arvestati välja 286 rahvaraamatukogu 5 295 405 elektrooniliselt registreeritud laenutuse põhjal. Laenutushüvitise eelarve oli 130 456 eurot.

Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 1459,26 eurot.

Raamatute laenutuste eest jaotati 1417 autori ja autoriõiguste omaja vahel 128 997 eurot.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 0,1457 eurot (0,1385 EUR e. a.), tõlgitud teose originaalteksti autorite kategoorias 0,251 eurot (0,2951 EUR e. a.), tõlkijate kategoorias 0,039 eurot (0,03926 EUR e. a.) ja kunstilise vormi autorite (kujundajad, illustraatorid) kategoorias 0,0776 eurot (0,0851 EUR e. a.).

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Hüvitised makstakse välja 27. – 29. juunil.

Hüvitise saajate nimekiri on siin

ELEKTROONILINE TAOTLUSVORM AVATUD

7. veebruar 2018

Elektrooniline taotlusvorm autorite avalduste esitamiseks on avatud. Alates sellest aastast jääb elektrooniline vorm avatuks aastaringselt.

Käesoleva aasta jaotuse avalduste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2018. a. Arvesse lähevad laenutushüvitiseks 2017. aasta laenutused ja paljundushüvitiseks registreeritud teoste arv 2017. aasta seisuga.

PALJUNDUSHÜVITISE JAOTUS 2017

19. detsember 2017

Paljundushüvitiseks jagati 74 957,19 eurot, mis jagunes 50 % kirjastajatele, 20% õppe- ja teaduskirjanduse ning 30 % muu kirjanduse autoritele.

Hüvitus arvestati välja 1450 autorile ja 64 kirjastajale.

Hüvitusühiku täismaksumuseks õppe- ja teaduskirjanduse autorite kategoorias kujunes 4,98 eurot (4,93 eelmisel aastal) ja muu kirjanduse autorite kategoorias 1,64 eurot (1,62 e.a.). Iga konkreetse autori summa arvutati välja tema teoste arvu, autorluse kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Kirjastajate hüvitusühiku maksumuseks kujunes 2,01 eurot (1,94 e.a.). Arvutuse aluseks oli viimase kümne kalendriaasta jooksul ilmunud ISBN või ISSN numbriga teoste nimetuste arv.

Hüvitised makstakse välja 19. – 21. detsembril.

Hüvitist saanud autorite nimekiri on siin ja kirjastajate oma siin.

LAENUTUSHÜVITISE JAOTUS 2017

1. juuli 2017

Laenutushüvitis 2016. a. eest arvutati välja 303 rahvaraamatukogu 3 433 685 elektrooniliselt registreeritud laenutuse põhjal. Laenutushüvitise eelarve oli 127 629,81 eurot.

Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 1676,88 eurot. Hüvitised arvutati välja osakaalu põhjal rahvaraamatukogude 2016. a. kogulaenutusest.

Raamatute laenutuste eest jaotati 1450 autori ja autoriõiguste omaja vahel 125 952,93 eurot.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 0,1385 EUR (0,1210 EUR e.a.), tõlgitud teose originaalteksti autorite kategoorias 0,2951 (0,1872 EUR e.a.), tõlkijate kategoorias 0,03926 (0,0347 EUR e.a.) ja kunstilise vormi autorite (kujundajad, illustraatorid) kategoorias 0,0851 EUR (0,0898 EUR e.a.).

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Hüvitised kanti üle 27.-28. juunil.

Hüvitise saajate nimekiri on siin